Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd i närområdet

Skapad 2018-10-30 16:06 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 NO (år 1-3)
Vad är ett träd? Vi tittar på träd i närområdet

Innehåll

Det här ska vi lära oss

 • vad är ett träd?
 • årstidsväxlingar
 • namnen och utseendet på några träd i vårt närområde
 • läsa texter om träd
 • skriva enkla faktatexter med rätt begrepp
 • redovisa för klasskamratr i mindre grupp

Så här ska vi arbeta

 • undersöka träd i närområdet
 • tankekarta på förkunskaper
 • närläsa en faktatext om träd
 • använda expertord vid textsamtal och vid egna texter
 • titta på film
 • uppläsning av egen text i en liten grupp

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • du kan beskriva vad ett träd är
 • du kan namnge några löv och barrträd
 • veta trädets årstidsväxling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: