Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-10-30 16:19 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Engelska

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Undervisningen i ämnet engelska ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 • Centralt innehåll
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser. 
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor. 
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer. 
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden. 
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Förmågor du kommer att träna

 • En
  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
 • En
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • En
  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 
 • En
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

Det här kommer du att göra

Du kommer att titta på olika serier där du kommer att möta enkel talad engelska som t.ex. The Game och Pick a colour. Sjunga olika sånger och dramatisera olika vardagliga situationer. Du kommer att spela olika spel och leka lekar på engelska som t.ex. bingo och "Simon says". Du kommer även att få öva dig på att göra enkla presentationer av dig själv och på att ställa frågor till andra elever. Skriva enkla texter på engelska som t.ex. dikter och sagor. Du kommer även att arbeta i Gleerups där du kommer repetera och befästa det du lärt dig. 

Så här visar du vad du lärt dig

Genom att vara aktiv och delta under lektionspassen, och genom att visa dina kunskaper i både tal och skrift. Se matris nedan.

Matriser

En
Engelska åk 1-3

Engelska åk 1-3

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tolka och förstå
Instruktioner och beskrivningar Filmer, dramatiseringar och texter från olika medier. Ord och fraser i närmiljön
Du behöver utveckla ditt engelska ordförråd, genom att lyssna på olika typer av tydligt talad engelska från olika medier inom elevens närmiljö.
Du förstår och tolkar tydligt talad engelska inom elevnära områden från olika typer av medier.
Du förstår och tolkar det engelska språket på ett mycket bra sätt inom elevnära områden från olika typer av medier.
Kommunicera i skrift
Enkla beskrivningar och meddelanden Ord och fraser i närmiljön
Du behöver utveckla ditt skrivande genom att använda dig av enkla ord och fraser samt kunna skriva enkla meddelanden.
Du kan kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva enkla meddelanden och göra dig förstådd.
Du kan på ett mycket bra sätt kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva enkla meddelanden och göra dig förstådd på ett mycket bra sätt.
Tala
Ord och fraser välbekanta för eleven Enkla samtal och dialoger Enkla presentationer Sånger Ramsor Dramatisering
Du behöver utveckla dina språkliga strategier för att kunna formulera dig och kommunicera i tal, genom enkla samtal och dialoger med elevnära ord och fraser, för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger, med elevnära ord och fraser. Du kan även förstå och göra dig förstådd.
Du kan på ett mycket bra sätt formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger, med elevnära ord och fraser. Du kan även på ett mycket bra sätt förstå och göra dig förstådd.
Läsa
Ord och fraser i närmiljön Beskrivningar och meddelanden Sånger Ramsor Dikter Instruktioner Beskrivningar
Du behöver utveckla din förmåga att läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan på ett mycket bra sätt läsa elevnära texter med enkla budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: