Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv & utevistelse HT2018 Åk 8

Skapad 2018-10-30 16:37 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Under de första veckorna av läsåret kommer vi arbeta med olika former av friluftsliv. Vad betyder friluftsliv och vad innebär det? Hur kan/får vi nyttja naturen i Sverige? Vilka regler och lagar reglerar vad man får och inte får göra?

Innehåll

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

·        Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

·        Förebygga risker vid friluftsliv och orientering.

·        Samtala om dina upplevelser av de olika aktiviteterna. 

 

Vad ska vi göra?

Undervisningen kommer främst att bedrivas utomhus i den närliggande skogen. Du kommer få möjlighet att lära dig mer om vad friluftsliv kan innebära, vilka regler och lagar som reglerar vad vi får göra i naturen, utföra olika rörelseaktiviteter, öva och träna på olika praktiska kunskaper som exempelvis hur man sätter upp ett vindskydd, sätter ihop ett stormkök och sätter upp ett tält. 

Lär du dig att använda dessa begrepp kommer du att kunna utveckla dina kunskaper om friluftsliv. Vi går igenom dessa begrepp på lektionerna, men du kan också läsa mer om dessa i häftena eller gå in på länkarna och se på filmerna.

Centrala begrepp:

Allemansrätten
Flerskiktsprincipen

Utrustning

Lägerplats – eldstad, vindskydd, stormkök.

Länkar

Naturvårdsverket, Friluftsliv

Naturvårdsverket, Allemansrätten

Svenskt friluftsliv

 

 

Här kommer några filmer med information kring friluftsliv, klädsel, packning, eldning

Uppgifter

 • Friluftsliv - frågor att arbeta med!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse HT2018

Lärandematris Friluftsliv

Du...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Aspekt 1
Planerar (utifrån sträcka (karta), väder, regler, kläder, packning/utrustning, mat)
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Beskriver hur man förbereder sig för vistelse utomhus genom att få med minst två förberedelseaspekter.
Beskriver hur man förbereder sig för vistelse utomhus genom att få med minst tre förberedelseaspekter.
Beskriver hur man förbereder sig för vistelse utomhus genom att få med samtliga relevanta förberedelseaspekter.
Aspekt 2
Beskriver
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Beskriver vad man behöver tänka på innan man exempelvis gör upp ett vindskydd, en eld eller tältar i naturen.
Beskriver vad man behöver tänka på innan man exempelvis gör upp ett vindskydd, en eld eller tältar i naturen utifrån allemansrättens regler. Samt ger något exempel på hur man kan göra.
Beskriver vad man behöver tänka på innan man exempelvis gör upp ett vindskydd, en eld eller tältar i naturen utifrån allemansrättens regler. Samt ger flera exempel på hur man kan göra.
Aspekt 3
Genomför (moment = eldning, vindskydd, stormkök, tält)
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du kan hantera ett moment i relation till allemansrättens regler.
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du kan hantera två moment i relation till allemansrättens regler.
Genomför aktiviteter utomhus och visar att du kan hantera samtliga moment i relation till allemansrättens regler.
Aspekt 4
Beskriver risker
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Kan beskriva en risk för att skada sig inom friluftsliv och kan förklara och motivera anledningen till den valda risken.
Kan beskriva troliga risker för att skada sig inom friluftsliv och kan förklara och motivera anledningen till de valda riskerna.
Kan beskriva flera troliga risker för att skada sig inom friluftsliv och kan förklara och motivera anledningen till de valda riskerna och resonera kring dem.

Idh
Bedömningsmatris

Extra insats krävs
E
C
A
Planering och genomförande
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med VISS anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med RELATIVT GOD anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med GOD anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Risker
Eleven kan på ett i HUVUDSAK fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge ENKLA beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Eleven kan på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge UTVECKLADE beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Eleven kan på ett VÄL fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av risker som är förknippade med friluftsliv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: