Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dr. Jekyll och Mr. Hyde

Skapad 2018-10-30 19:26 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Klassisk litteratur, skrivande och muntlig framställning.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att läsa den klassiska romanen "Dr. Jekyll och Mr. Hyde" över tre veckor. Du kommer att läsa hemma inför varje tillfälle och varje vecka kommer du att få i uppgift att sammanfatta berättelsen genom att illustrera korta texter du själv skriver. Samtidigt som du läser romanen kommer du även att läsa en novell som är kopplad till boken. Arbetet med den kommer mynna ut i en muntlig redovisning.

Konkreta mål

Eleven ska kunna sammanfatta läst litteratur i korthet och då kunna ta hänsyn till både berättar- och mottagarperspektivet.

Eleven ska kunna argumentera muntligt för de val hon gjort i sitt skrivande och illustrerande.

Eleven ska kunna analysera läst litteratur vad gäller karaktärer och budskap.

Eleven ska kunna muntligt presentera ett litterärt verk och då kunna ta hänsyn till mottagarperspektivet.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att muntligt presentera läst litteratur.

Bärande begrepp

Inferens

Referens

Karaktär

Budskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Dr. Jekyll och Mr. Hyde

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna sammanfatta läst litteratur i korthet och då kunna ta hänsyn till både berättar- och mottagarperspektivet.
Eleven ska kunna argumentera muntligt för de val hon gjort i sitt skrivande och illustrerande.
Eleven ska kunna analysera läst litteratur vad gäller karaktärer och budskap.
Eleven ska kunna muntligt presentera ett litterärt verk och då kunna ta hänsyn till mottagarperspektivet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: