Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet och material

Skapad 2018-10-30 21:58 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under några veckor kommer vi att arbeta med hållfasthet och vad det innebär att konstruera en stabil konstruktion. Vi kommer att undersöka, ta reda på och själva bygga olika konstruktioner som t.ex. broar och fundera över vilket material som fungerar bäst och hur man kan forma material på olika sätt.

Innehåll

Tid

Vecka 5-15

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om teknik och tekniska uppfinningar. Vi ska träna förmågorna:

 • att identifiera och analysera tekniska lösningar som är hållfasta utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer i området hållfasthet
 • att värdera konsekvenser av olika teknikval i hållfasta konstruktioner för individ, samhälle och miljö
 • att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling om hållfasta konstruktioner och hur tekniken har förändrats över tid

Konkretiserade mål:

 • Känna till vad hållfasthet är för något och vad som gör tekniska konstruktioner hållfasta
 • känna till hur tekniska konstruktioner är stabila och vad stabilitet är
 • känna till vilka krafter som påverkar material att bli instabila som dragkraft, tryckkraft, böjning och utmattning
 • känna till olika sätt att forma material som fackverk, balkar och pelare.
 • känna till olika sorters material och hur man väljer material för en stabil konstruktion
 • känna till olika metoder för att sammanfoga material till stabila konstruktioner
 • veta hur man bygger en stabil konstruktion
 • veta varför man bygger broar
 • kunna namnge olika sorters broar som balkbro, fackverksbro, valv- och bågbro, häng- och snedkabelbro
 • Kunna olika ord och begrepp som används i teknik och om tekniska lösningar som hållfasthet, stabil, instabil, konstruktion, rörelseenergi, fackverk, balk, pelare, elastisk, valv, stödyta, tyngdpunkt
 • Känna till de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Konstruera en bro
 • Dokumentera konstruktionen med skiss och ritning
 • Känna till hur brobyggen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • diskutera och ta reda på vad hållfasthet är för något och vad som gör tekniska konstruktioner hållfasta
 • ta reda på vad som gör konstruktioner stabila och vad stabilitet är
 • lära oss vilka krafter som påverkar material
 • lära oss olika sätt att forma, sammanfoga material och att bygga en stabil konstruktion
 • lära oss om olika sorters broar och deras betydelse
 • undersöka hållfastheten på olika sätt genom att konstruera olika stabila konstruktioner som t.ex. broar, bord, galgar och muggar.
 • konstruera en bro som tål att en leksaksbil kör över den
 • samtala och diskutera och fundera över för- och nackdelar med de olika brokonstruktionerna
 • använda oss av de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
 • dokumentera arbetet med skisser med förklarande ord och begrepp och ritningar med symboler och måttangivelser
 • lära oss hur brobyggen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • lära oss olika ord och begrepp som används i teknik och om tekniska lösningar

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner om hållfasta konstruktioner samt fördelar och nackdelar med dem
 • vara delaktig i samtal och diskussioner om hållfasta konstruktioner
 • veta vad som gör en konstruktion stabil
 • känna till vilka krafter som påverkar material att bli instabila
 • känna till olika sorters material och olika sätt att forma material
 • namnge olika sorters broar
 • kunna använda de olika faserna när man utvecklar teknik: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • kunna dokumentera i teknik med skisser med förklarande ord och begrepp och ritningar med symboler och måttangivelser
 • känna till hur hållfasta konstruktioner som t.ex. broar förändrats över tid och några orsaker till detta
 • kunna använda olika begrepp när du pratar om hållfasthet

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom utvärderas området i slutet med en muntlig och skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: