Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och demokratin

Skapad 2018-10-31 03:11 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Hur fungerar Sverige? Vilka bor i Sverige? Ord och begrepp om hur ett land styrs.

Innehåll

Ord och begrepp om demokrati.

Vilka bor i Sverige?

Hur fungerar ett val? Vad är ett parti? Vilka får rösta?

Att våga ta ställning. Vad menas med påverkan?

Eleverna får tillsammans med läraren läsa, samtala och skriva om ämnet.

Bedömning av kunskap, sker i grupp. Vikten av att kunna samarbeta och att lita på sin egen förmåga samt andras förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: