Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2018-10-31 05:53 i Segeltorpsskolan Huddinge
Du ska kunna: Hantera räknesätt i rätt ordning Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord och skapa mönster Lösa ekvationer Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet
Grundskola 7 Matematik
Du ska kunna: Hantera räknesätt i rätt ordning Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord och skapa mönster Lösa ekvationer Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: