Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-10-31 06:23 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ett arbete om judendomen, kristendomen och islam.

Innehåll

Under tiden v.45 till v.50 kommer vi att arbeta med de abrahamitiska religionerna, det vill säga judendomen, kristendomen och islam. Vi ska lära oss om några av de centrala tankar och idéer som ligger till grund för dessa religioners levnadsregler, ritualer och tro. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar och utifrån dessa föra diskussioner i helklass samt i mindre grupper.

Du kommer att få ta del av dessa religioners heliga texter genom att lyssna till och läsa några av de centrala myterna. Du kommer även att få se filmatiseringar av myterna.

Vi kommer att lära oss om några viktiga högtider samt om de viktigaste heliga platserna inom religionerna.

Utifrån det du lärt dig kommer du att få reflektera och diskutera kring likheter och skillnader mellan dessa tre religioner. Du kommer att få samtala samt skriva om hur heliga platser, högtider, levnadsregler samt riter är kopplade till centrala tankegångar inom den aktuella religionen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om dessa religioners heliga rum, högtider, riter och ritualer

- din förmåga att reflektera kring sambandet mellan konkreta religösa uttryck och centrala tankegångar inom religionen

- din förmåga att resonera kring likheter och skillnader mellan de tre religionerna

Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor genom muntliga diskussioner och redovisningar samt vid ett skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: