Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Skapad 2018-10-31 08:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Övergripande mål Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola..
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.


Vad

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.


Hur

Initiera, organisera och delta i lekar 

Vi pedagoger arbetar tillsammans med eleverna och utformar våra lärmiljöer som uppmuntrar och bidrar till fantasi, kreativitet och lärande. 

 

Ute besöker vi olika platser som utmanar oss på olika sätt såsom skogen, skolgården, lekplatser, närmiljön och stadens platser. På de nya platserna vi kommer till pratar vi om och lär oss förhållningssätt, regler och vikten av att visa respekt för vår omgivning.

 

Vi erbjuder olika organiserade lekar och uppmuntrar till elevernas egna initiativ till organiserad lek. 

 

Vi ger stort fokus till den egna leken och lärande lek. Där tränas förmågan att skapa goda relationer och att samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Vi pedagoger deltar och vägleder. 

 

Vi använder oss av digitala verktyg.

 

Fysiska aktiviteter

Inomhus och utomhus i olika miljöer tränar vi:

- de motoriska grundformerna rulla, hoppa, balansera, åla, krypa etc..

- att förstå och följa enkla instruktioner

- att delta i de olika momenten under idrottspasset, bollövningar och bollspel

- att samarbeta i olika övningar och lagspel

- att utföra enkla rörelser till musik och delta i avslappningsövningar

 

Säkerhet och hänsyn till miljön vid utevistelse

Prata om Allemansrätten

Samtalar om regler och förhållningssätt vid olika platser

Livsstilens betydelse för hälsan 

Vi samtalar och reflektera om mat sömn och motionsvanor som kroppen mår bra alternativt tar ska av. 

Vi läser litteratur, titta på film om kropp och hälsa. 

Vi lär oss att lyssna på kroppen och tolka kroppens signaler. Sätta ord på mina känslor. 

Vi arbetar med värderingsövningar och social hållbarhet.

 

 


Dokumentation:

Vi synliggör barnens arbeten i våra rum.

Vi skriver veckobrev.

Vi/barnen fotograferar och reflekterar. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: