Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 1-3 Skånhällaskolan

Skapad 2018-10-31 08:26 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med geometri som innebär att du får träna olika former och mätningar. Du kommer också att arbeta med många geometriska begrepp.....Vet du t.ex hur man förstorar en bild?

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • olika geometriska objekt och hur de ser ut samt skapa några.
 • hur du på ett enkelt sätt kan arbeta med skala för att förstora eller förminska.
 • beskriva var olika föremål befinner sig i rummet.
 • symmetri att du ritar en bild som är likformig på båda sidor, tex fjärilsvingar.
 • mätning av längd, massa, volym och tid.

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.

 

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur aktiv du är och om du försöker lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område för att se att du har förstått.

 

 

Matriser

Ma
Matris Geometri årskurs 1-3

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
löser enkla matematiska problem
 • Ma  E 6
Jag prövar själv en stund men ger upp ibland.
Jag prövar gärna mer än ett sätt innan jag kanske väljer att arbeta med någon annan eller få lite hjälp.
Jag vill gärna lösa problemet själv först genom att testa olika sätt.
resonerar
Jag kan ibland berätta och rita hur jag tänkt.
Jag kan ofta berätta, rita och visa med symboler.
Jag kan berätta, rita och visa med symboler.
beskriver hur jag gör
 • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag kan oftast motivera om ett svar är rimligt eller inte.
Jag kan motivera rimligheten när jag löser uppgifter.
använder enheter
cm dm m kg g dl l Jag försöker använda...
cm dm m kg g dl l Jag använder ofta rätt enhet.
cm dm m kg g dl l Jag känner mig säker på samtliga enheter.
förstår vissa begrepp
 • Ma  E 6
punkter linjer sträckor fyrhörningar trianglar cirklar klot koner cylindrar rätblock symmetri Jag förstår några.
punkter linjer sträckor fyrhörningar trianglar cirklar klot koner cylindrar rätblock symmetri Jag förstår de flesta.
punkter linjer sträckor fyrhörningar trianglar cirklar klot koner cylindrar rätblock symmetri Jag förstår alla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: