Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP - Språk och kommunikation

Skapad 2018-10-31 08:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F Svenska
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

Innehåll

Övergripande mål Lgr

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Syfte:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.
Vad:

  •  Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter
  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Hur:

Samtala och lyssna

Läsa och skriva, literacy, i olika sammanhang. 

ASL 

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Ord och begrepp

Projektarbete

Högläsning och textsamtal
Reflektion, t.ex EPA-metoden och Venndiagram

Språklekar enligt Bornholmsmodellen

Lärande lek
Biblioteksbesök 

 

Dokumentation:

Vi synliggör barnens arbete i våra rum, reflektions vägg, pedagogisk dokumentation. 

Veckobrev.

Vi/barnen fotograferar/filmar och reflekterar. 

Instagram

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: