Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English reading Blic 3

Skapad 2018-10-31 08:40 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
You will develop your reading. You will work with different texts like recount texts, fiction and non fiction texts as well as instructional texts to develop your vocabulary, your reading comprehension and recognition of common words.

Innehåll

Teaching

You will

 • Read different kinds of texts by youself, in pairs and in class.
 • Practice reading comprehension individually
 • Practice readgin comprehension in Groups.
 • Practrice retelling a story.
 • Learn Reading strategies
 • Practice rcogizing phonmemes and sounds. 
 • Listen to others Reading and retelling

 

 

Assessment

You can

 • read a, to you familiar text by yourself, and retelling the story.
 • read a, to you familiar text out loud.
 • answer questions about a text after reading (both stright answers and between the lines) 
 • read common words
 • listen to others retelling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling år 3 for English Blic 3

Avstämning A
READING - LETTERS AND FICTION TEXT The student can decipher the reading code and show understading of what he/she reads.
Avstämning B
READING - LETTERS AND FICTION TEXT The student uses a few different strategies to understand what was read, notice if there is a problem with the comprehension and read with help from sounds, phonemes and ortographic reading (words)
Avstämning C
READING - LETTERS AND FICTION TEXT AND DESCRIPTIVE TEXT The student uses many different strategies to understand the text on a deeper level, and reads both shorter and longer words with fluency.
The student can say the names of most letters and knows the sounds.
The student is still depending on sounding out letters/phonmeme but the reading is starting to be more automated with help from ortographic reading (word recognition)
The student reads with fluency and understanding and ortographic reading is the dominant strategy.
The student can identify individual words in a sentence.
The student reads simple sentences with fluency.
The student recognises blends and phoneme and uses them as a strategy when reading unfamiliar or complicated words.
The student reads simple words and sentences by sounding out the letters and sounds and word recognition.
The student stops reading when there is a problem with word comprehension and context.
The student corrects him/herself when needed.
The student tries to reread an individual word and corrects him/herself on the teachers request.
Most of the time, the student rereads by him/herself and corrects him/herself if neccessary.
The student reads non-fiction text, age appropriate and about a subject relevant to the student, and can retell the content.
The student shows understanding of the content when reading out loud by commenting and retelling some of the text.
The student shows understading of the content of a text by retelling parts of the content and can answer questions.
The student reads fiction texts about a subject of interest to him/her and can retell the content orally
The student shows understanding of the content when a teacher is reading out loud and is able to relate and compare this to his/her own experience and talk about the content.
The student starts to use different strategies for understanding, ie looking for clues,drawing conclusions and making predictions before and after the reading.
The student draws conclusions and makes predictions during and after the reading.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: