Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4 Ht -18 Maskinsömnad / Fulmonster/Maskot

Skapad 2018-10-31 08:43 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Du gör ett Fulmonster/Maskot med hjälp av symaskinen och din fantasi. Fokus ligger på färg och form, yttryck samt idéutveckling.

Innehåll

Fulmonster/Maskot Ht -18

Tid: Höstterminen 2018 v: 46-50                                                           

 

Syfte:

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

Uppgift:

Er uppgift blir att formge och framställa ett fulmonster. Ni ska redogöra för vilka egenskaper ert monster har och ge honom/henne ett namn. Ni skall skissa  upp ert monster och välja material och tekniker ni vill jobba med. Ni skall vara noggranna i ert arbete och efter avslutat arbete redovisa i grupp och berätta muntligt om ert fulmonster och hur ni har arbetat

Ni hittar även bra tips på fuldesign.http://www.fuldesign.se/fulmonster

 

Du får lära dig:

 • Hur man gör en tydlig skiss.
 • Om Materialet bomull.
 • Om trikåtyg
 • Vilken betydelse dina material och färgval har för ditt slöjdföremål.
 • Hur man kan dekorera ett monster/maskot.

Att redovisa muntligt om ditt fulmonster.

   

Hur ska du lära dig? Du ska lära dig genom att:

 • Du följer instruktioner.
 • Du tar ansvar för ditt arbete.
 • Du arbetar med alla momenten självständigt.
 • Du använder dig av hela lektionstiden till ditt arbete.

 

 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.

Jag vill att ni lämnar in:

 • Er skiss med val av material, tekniker samt mått.
 • Ert formulär där ni förklarar vem ert fulmonster är.
 • Ert färdiga fulmonster.
 • Er muntliga redovisning.                                                                                                       

                                       

                          

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: