Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - skriva berättande texter - åk 4,v 45-51

Skapad 2018-10-31 08:45 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vad händer egentligen bakom den magiska dörren? Kommer vi någon gång få tag på nycklarna till dörren och veta vart den leder? Du ska skriva en berättande text efter en viss struktur. Det blir flera olika kapitel där du skriver och illustrerar vad som händer. Du kommer också att få träna på att ge och ta emot respons samt bearbeta/ändra din text under tiden du skriver.

Innehåll

Det här ska vi lära oss

 • Skriva berättande texter med tydlig struktur och röd tråd. Beskriva personer/karaktärer, miljöer och händelser. 

De här förmågorna ska vi träna på

 • förmågan att skriva berättande texter.
 • beskriva karaktärer och miljöer.
 • använda sambandsord
 • ge respons och ta emot respons från en klasskamrat
 • bearbeta din text
 • kombinera text och bild

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att läsa och prata om delar av olika berättande texter, där vi tittar på inledningar, händelser och avslut samt hur sambandsord kan användas.
 • Vi kommer att bearbeta texter tillsammans och enskilt. Du kommer att ge samt ta emot kamratrespons.
 • Du ska tänka på stavningen och använda stor bokstav och punkt.
 • Du ska rita en passande bild till varje kapitel.
 • Du ska få visa/läsa upp din berättelse.
 • Du kommer att få göra en självskattning av dina texter.

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • om berättelse har en tydlig struktur, en röd tråd
 • om du använder grundläggande skrivregler såsom punkt, stor bokstav, frågetecken med mera
 • hur säker du är i stavningen av ord som du använder
 • hur du ger och tar emot kamratrespons 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: