Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden

Skapad 2018-10-31 08:59 i Hallenskolan Mölndals Stad
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om hur det var att leva förr i tiden. Vi kommer se hur samhället har utvecklat sig genom att jämföra förr och nu.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om hur det var att leva förr i tiden. Vi lär oss om skillnader och likheter då och nu.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Se nedan

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Se nedan

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi pratar om likheter och skillnader mellan hur det var att leva förr och nu.
 • Vi tittar på filmer. 
 • Vi samtalar och skriver om hur det var förr i tiden.
 • Eleverna får i uppgift att intervjua en äldre person om hur det var att leva och växa upp förr i tiden.
 • I skolan får eleverna redovisa intervjun för varandra. 
 • Vi gör ett studiebesök på Mölndals stadsmuseum. Där kommer vi att vara elever under en lektion, som är som den kunde vara i skolan för ca 100 år sedan. 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Du ska kunna berätta några likheter och skillnader mellan hur det var att leva förr och nu. 
 • Du ska kunna ge ett exempel på hur det var att vara barn förr.
 • Du ska kunna förklara vilken roll kyrkan hade förr. 
 • Du ska kunna redogöra för skillnaderna i skolan nu och för ca 100 år sedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO år 1-3

Att leva tillsammans

Rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Demokrati
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kostar.

Att leva i närområdet

Natur och miljö i närområdet
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Flytt
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Hållbar utveckling
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Trafiken
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Förr och nu

Hemortens historia
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tid
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Religion och livsfrågor

Livsfrågor
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religioner i närområdet
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Kristendom, judendom, islam
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ut Bibeln.
Myter
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomen förr
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Att undersöka verkligheten

Samhällsfrågor
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Undersöka och sammanställa
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Geografiska verktyg och begrepp
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: