Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

magnetism No åk 3

Skapad 2018-10-31 09:06 i Resursenhet Pil Uppsala
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 3
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi magneter till? Detta är några frågor som vi kommer att söka svar på under arbetes gång. Du kommer att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Följande av det centrala innhållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

Bedömning

Hur väl din förmåga är

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

Dokumentation

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom dina dokumentationer av ditt arbete samt skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället på ett prov.

Under arbetets gång kommer jag att observera hur du arbetar med egna undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Magnetism åk 4

F
E
C
A
Fysiken och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Eleven känner inte till någon naturvetenskapligt upptäckt i samband med magnetism
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter i samband med magnetism och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Fysiken och vardagslivet
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
Eleven har bristfälliga kunskaper om fysikaliska fenomen och fysikens begrepp. Eleven för inga resonemang om magneter och kan inte relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva dessa med VISS användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med GOD användning av fysikens begrepp. I VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Eleven gör inte undersökningar utifrån givna planeringar och och bidra inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systemtiskt utifrån. Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt. Eleven resonerar inte över sina och andras resultat
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRA TILL ATT GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och EFFEKTIVT sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: