👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska muntlig inspelning

Skapad 2018-10-31 09:07 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 6 Engelska
Du ska spela in dig själv när du pratar kring vardagsnära ämnen som information om dig själv, din familj, dina intressen, dina mål etc.

Innehåll

Efter att du har gjort din första inspelning så får du respons från oss lärare på vad du kan göra för att förbättra din inspelning. Sedan gör du en ny inspelning som du har förbättrat.

 

 

Detta är en lärandematris som utgår från eleven och lärandet
Den kopplar ihop kunskapskrav med en konkret elevuppgift och beskriver handlingar som visar hur eleven lär sig och blir allt bättre.
Läs mer på Wikipedia och larandematriser.se

Matriser

En
Engelska muntlig inspelning

Blå
Gul
Grön
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättring
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.