Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering förskoleklass HT-19

Skapad 2018-10-31 09:13 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F Matematik
Varför sorterar vi? Förmågan att urskilja enskilda egenskaper utifrån olika kriterier samt göra olika jämförelser.

Innehåll

1.     Nuläge.

 Hitta Matematiken område sortering

2.      Beskriv temat/projektområdet.

 Sortering är grunder för mycket i området matematik.
 Eleverna får sortera efter egna kriterier och av oss givna kriterier. 
 Vi jämför och undersöker utifrån begreppen lika, olika och par.

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 

 • Syfte
 •  
  Lgr11
   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Centralt innehåll
 •  
  Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 •  
  Lgr11
  Matematiska resonemang och uttrycksformer Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

 

4.      Formulera mål.

Eleverna undersöker och  urskiljer likheter och olikheter som gör att olika föremål kan sorteras tillsammans.

Eleverna kan urskilja ett specifikt föremål utifrån specifika kriterier som tex en röd knapp med fyra hål men också att inte plocka en röd knapp med fyra hål.

 

5.      Arbetssätt och metod

            Vi arbetar i halvklassgrupp.

      Vi sorterar med olika material; knappar, figurer, naturmaterial. Barnen får arbeta enskilt och i par. De får sortera efter givna kriterier och efter kriterier de själva kommer på. De får försöka lista ut efter vilket kriterium någon annan har sorterat.

      Eleverna får sortera föremål efter olika kategorier.

       Eleverna får parbilda strumpor som inte är identiska. 

 

6.      Tidsplan.

 

 

7.      Reflektion och utvärdering.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: