👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk4

Skapad 2018-10-31 09:31 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få utveckla dina förmågor i att läsa, skriva, lyssna och tala. Till vår hjälp har vi, bland annat, läroboken Simsalabim, faktaböcker, recept och spelinstruktioner.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och leva i ett samhälle.

Undervisningen i ämnet svenska syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i och om svenska språket och löpande utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och lyssna.

Centralt innehåll

Läsa:

 • Högläsning med gemensam genomgång av lässtrategierna
 • Tystläsning, individuella övningar av lässtrategierna
 • Facklitteratur och öva på olika sätt att läsa en faktatext: rubrik-, skum- och djupläsa
 • Följa skriftliga instruktioner

Skriva:

 • Stavningsregler och skiljetecken
 • Beskrivande texter: brev, dagbok och faktatexter 
 • Instruerande texter: recept och instruktioner

Tala:

 • Presentera ett minne
 • Presentera ett recept eller en instruktion

Lyssna:

 • Lyssna till högläsning
 • Följa muntliga instruktioner och presentationer från lärare och kamrater

Hur ska vi arbeta? 

Under vårterminen i åk 4 kommer du att träna din läsförståelse för skönlitteratur och facklitteratur, vid både hög- och tystläsning.
Du kommer att få skriva olika sorters texter med hjälp av skrivprocessen: brev, dagbok och faktatext, och därmed träna på att anpassa din text till mottagaren, skriva utkast, bearbeta din text, ge och ta respons samt skriva rent och presentera din text på olika sätt. Du får läsa, skapa och lyssna på instruktioner samt ta del av skönlitteratur från några betydelsefulla barnboksförfattare.

Bedömning (Kunskapskrav)

Bedömningen sker löpande under terminen då du får respons på det du gör. Du utvärderar dina kunskaper med hjälp av matriserna för temats lärandemål där läraren kommenterar och samtalar med dig om hon/han har en annan uppfattning om din kunskapsupphämtning än vad du själv uppskattat.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lärandematris Svenska - Läsa

------------------------------>
Jag känner mig ganska säker.....
------------------------------>
Jag känner mig säker.....
------------------------------>
Jag känner mig mycket säker.....
Läsflyt
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med ganska bra flyt. Jag får läsa om ord och meningar ibland.
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med bra flyt. Jag kan läsa nya texter utan att läsa om ord och meningar.
Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket bra flyt. Jag kan läsa med inlevelse.
Läsförståelse
Jag kan sammanfatta skönlitterära- och facktexter genom att kort beskriva vad som hände "först", "sedan" och "sist" och berätta vad som var viktigt i texten.
Jag kan sammanfatta skönlitterära- och facktexter genom att beskriva, med några händelser och detaljer, vad som hände "först", "sedan" och "sist" och berätta vad som var viktigt i texten och varför.
Jag kan sammanfatta skönlitterära- och facktexter genom att beskriva, med flera händelser och detaljer, vad som hände "först", "sedan" och "sist" och välutvecklat berätta vad som var viktigt i texten och varför.
Budskap och upplevelse
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet och kan förklara och resonera, med något exempel, kring tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text.
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet väl och kan förklara och resonera, med några exempel, kring de tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text och varför.
Jag kan läsa på, mellan och bortom raderna så att jag förstår innehållet väl och kan förklara och resonera, med flera exempel, kring de tydliga budskap som finns i texten. Jag kan berätta om vad jag tycker om en text och ge flera exempel på varför jag tycker så.

Sv
Lärandematris Svenska - Tala

---------------------->
Jag känner mig ganska säker..
---------------------->
Jag känner mig säker...
---------------------->
Jag känner mig mycket säker...
Jag berättar..
..om mitt ämne med hjälp av tankekarta/ stödord och så sammanhängande att de som lyssnar förstår (en sak i taget).
..om mitt ämne med lite hjälp av tankekarta/ stödord, med fakta och egna tankar och med en inledning, avslutning och en struktur så att de som lyssnar förstår.
..om mitt ämne med lite hjälp av tankekarta/stödord, med fakta och egna tankar och med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur så att det är enkelt för de som lyssnar att förstå allt.
Jag talar..
..rätt så starkt, tydligt och långsamt nästan hela redovisningen.
..starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen.
..starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Blick och kroppsspråk
Jag tittar på klassen/gruppen som jag talar till och har kontroll över mina kroppsdelar.
Jag flyttar blicken mellan personer, se avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga något som jag berättar om.
Jag låter blicken vandra i hela rummet, ser avslappnad ut, rör mig ledigt och använder ofta mitt kroppsspråk för att förtydliga det jag berättar om.

Sv
Lärandematris Svenska - Lyssna

------------------------------->
Jag känner mig ganska säker..
------------------------------->
Jag känner mig säker..
------------------------------->
Jag känner mig mycket säker..
Samtala
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa enkla frågor och framföra någon egen åsikt på innehållet.
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa frågor och framföra några egna åsikter på innehållet.
Jag kan föra ett samtal om bekanta ämnen eller efter att ha lyssnat på en redovisning eller genomgång genom att ställa reflekterande frågor och framföra egna, genomtänkta, åsikter om innehållet.

Sv
Lärandematris Svenska - Skriva instruerande texter

>>>>>>>
Jag känner mig ganska säker..
>>>>>>>
Jag känner mig säker..
>>>>>>>
Jag känner mig mycket säker..
Jag
skriver en instruerande text som man delvis kan följa och förstå
Jag skriver en instruerande text som man kan följa och förstå
Jag skriver en instruerande text som man tydligt kan följa och förstå
Jag
använder ord som uppmanar hur följaren ska göra och listar i vilken ordning.
använder ord som uppmanar och beskriver hur följaren ska göra och listar i vilken ordning och med vilket material.
skriver en inledning, använder ord som uppmanar och beskriver hur följaren ska göra och listar sakligt i vilken ordning och med vilket material. Jag har illustrationer som förtydligar.

Sv
Lärandematris Svenska - Skriva beskrivande texter

>>>>>>>
Jag känner mig ganska säker
>>>>>>>
Jag känner mig säker
>>>>>>>
Jag känner mig mycket säker
Faktatexter:
Struktur
Jag delar ibland in texten i stycken och underrubriker med en del fakta som hör ihop.
Jag delar in texten i stycken och underrubriker med fakta som hör ihop i samma stycke.
Jag delar in texten i stycken och underrubriker med relevant fakta som hör ihop i samma stycke.
Jag skriver ibland med egna ord och formuleringar, ibland skriver jag av texten jag läst
Jag skriver med egna ord och formuleringar och inte av texten jag läst. Jag använder några sambandsord.
Jag skriver med egna ord och formuleringar och inte av texten jag läst. Jag använder ofta sambandsord som utvecklar och förklarar min text.
Begrepp
Jag använder något begrepp som hör till ämnet.
Jag använder några begrepp som hör till ämnet.
Jag använder flera begrepp som hör till ämnet och som utvecklar texten.
Brev och dagbok
Anpassa till mottagare
Jag använder ord och uttryck som mottagaren nog förstår.
Jag använder ord och uttryck som mottagaren förstår.
Jag använder ord, uttryck och beskrivningar som mottagaren förstår och som gör texten trevlig att läsa.
Språkriktighet
Jag skriver hela meningar, oftast med skiljetecken och korrekt stavning.
Jag skriver fullständiga meningar, med skiljetecken, korrekt stavning och grammatik
Jag skriver utvecklande meningar med skiljetecken, korrekt stavning och grammatik