Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/sannolikhet och statistik årskurs 4-6 Skånhällaskolan

Skapad 2018-10-31 09:36 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska träna på att läsa av olika diagram och fundera över vad vi får reda på när vi ser dem. Vi ska också göra olika diagram. Vi ska också göra enkla slumpmässiga försök.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • chanser och risker
 • slumpmässiga försök
 • beskriva resultat i olika diagram - tolka dem och göra dem - även digitalt
 • medelvärde, typvärde och median - hur kan de användas i olika undersökningar
 • kombinatorik - på hur många sätt kan olika saker kombineras?

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur aktiv du är och om du försöker lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område. Vi tittar också på matrisen och utvärderar.

 

 

Matriser

Ma
Matris sannolikhet och statistik 4-6

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
löser enkla matematiska problem
 • Ma  E 6
Jag prövar själv en stund men ger upp ibland.
Jag prövar gärna mer än ett sätt innan jag kanske väljer att arbeta med någon annan eller få lite hjälp.
Jag vill gärna lösa problemet själv först genom att testa olika sätt.
resonerar
Jag kan berätta och rita hur jag tänkt.
Jag kan berätta, rita och visa med symboler.
Jag kan berätta, rita, visa med symboler, använda tabeller och grafer när jag förklarar.
beskriver hur jag gör
 • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.
Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
kan läsa av olika tabeller och diagram
Jag försöker och ibland blir det rätt.
Jag gör ofta rätt.
Jag känner mig säker.
kan skapa olika diagram
Jag försöker och ibland blir det rätt.
Jag gör ofta rätt.
Jag känner mig säker.
kan räkna ut medelvärde
Jag tycker det är svårt men ibland blir det rätt.
Jag gör för det mesta rätt.
Jag känner mig säker.
kan beräkna enkla sannolikheter
Jag försöker och ibland blir det rätt.
Jag räknar ofta rätt
Jag känner mig säker
använder en metod för att beräkna olika kombinationer
Jag försöker.
Jag räknar ofta rätt..
Jag känner mig säker.
förstår vissa begrepp
 • Ma  E 6
sannolikhet statistik kombinatorik slump tabell stapeldiagram cirkeldiagram medelvärde median typvärde Jag förstår några.
sannolikhet statistik kombinatorik slump tabell stapeldiagram cirkeldiagram medelvärde median typvärde Jag förstår de flesta.
sannolikhet statistik kombinatorik slump tabell stapeldiagram cirkeldiagram medelvärde median typvärde Jag förstår alla.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: