Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk. 4 Kristendom och samisk religion

Skapad 2018-10-31 09:43 i Malmaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om religion, i detta fall förutom Kristendom även fornskandinavisk och samisk religion. Arbetsområdet påbörjas med ett "Bibeläventyr".
Grundskola 4 Religionskunskap
Ett arbetsområde där du får lära dig mer om vad som berättas i Bibeln. Du får lära dig mer om den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Du kommer också möta fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar

KONKRETA MÅL

Du ska kunna
-redogöra för kristna ceremonier såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning
-redogöra för kristna högtider och varför de firas, t ex jul och påsk
-återge någon berättelse ur såväl Gamla som Nya testamentet
-några symboler inom Kristendom och vad de betyder
-göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu

 

UNDERVISNING

Vi kommer att läsa och diskutera innehåll  i läroböcker. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och av varandras tankar och åsikter. Du kommer att skapa egna texter och gemensamma texter. 

BEDÖMNING

Din förmåga att:

 • återge någon eller några berättelser ur Bibeln
 • berätta om kristendomens heliga platser och rum
 • beskriva ritualer och levnadsregler inom kristendomen
 • jämföra kristendomens betydelse för människor förr och nu och berätta om några högtider inom Kristendomen, t ex jul och påsk.
 • resonera om vad kristendom eller andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • berätta om samisk religion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion åk 4

Redogöra för kristna cermonier
 • Re  E 6
Kan ge exempel på kristna cermonier.
Kan ge exempel på kristna cermonier och berätta hur de går till.
Redogöra för kristna högtider
 • Re  E 6
Kan ge exempel på kristna högtider.
Kan ge exempel på kristna högtider och berätta hur de går till.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
 • Re  E 6
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu samt motiverar
Diskutera livsfrågor
 • Re  E 6
Du svarar på livsfrågor och förklarar till viss del varför du tror och tänker som du gör, vilket till viss del för resonemanget framåt
Du svarar på livsfrågor och förklarar tydligt varför du tror och tänker som du gör, vilket för resonemanget framåt
Återge någon berättelse ur Bibeln.
 • Re  E 6
Du skriver/berättar händelsen i form av stödord med någorlunda röd tråd.
Du skriver/berättar händelsen på ett detaljrikt och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: