Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2018-10-31 09:49 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
Uppgift om Google Maps och Google Earth samt tematiska kartor

Uppgifter

 • Digital karta

 • Tematiska kartor och Google Earth

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
  Geo  -
 • Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.
  Geo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt för grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen. I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  A
 • Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. I värderingen drar eleven enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  C
 • Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  E

Matriser

Geo
Kartkunskap

Centralt innehåll

Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
 • Geo  -   Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
E
C
A
Kartografi
Beskriva kartorna
 • Geo  E
 • Geo  C
 • Geo  A
Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi
Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi
Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi
Geografisk fråga
Besvara en geografisk fråga
Besvarar med viss säkerhet geografiska frågor
Besvarar med viss säkerhet geografiska frågor
Besvarar med säkerhet geografiska frågor
Landskap
Använder landskapet som en informationskälla för geografiska data
Använder med viss säkerhet landskapet som en informationskälla för geografiska data
Använder med viss säkerhet landskapet som en informationskälla för geografiska data
Använder med säkerhet landskapet som en informationskälla för geografiska data
Samla in data
Samlar in och bearbetar data
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Dra slutsatser
Drar slutsatser kring fördjupning av ämnet
Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen
I värderingen drar eleven enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.
I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.
Presentation
Presenterar på ett strukturerat sätt
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: