Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa, åk 4. Kapitel 2 - Multiplikation och division

Skapad 2018-10-31 10:17 i Noltorpsskolan Alingsås
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om multiplikation och division.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

  • Du ska lära dig att räkna multiplikation och division i huvudet.
  • Du ska lära dig hur multiplikation och division hör ihop.
  • Du ska lära dig att multiplicera med 10, 100, 1000 och andra tal som slutar på 0.
  • Du ska lära dig att lösa enkla problemlösningsuppgifter. Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, med både enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi kommer regelbundet ha korta skriftliga träningspass då vi tränar på olika multiplikationstabeller för att automatisera dessa. 

 

Begrepp som ingår i kursen:

Multiplikation, faktor, produkt, upprepad addition

Division, Nämnare, täljare, kvot

Hälften

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid diskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

I slutet av kursen kommer du ha ett matteprov med innehåll från kapitel 1 (Addition och subtraktion) och kapitel 2 (Multiplikation och division).

Matriser

Ma
Alfa kap 2

på väg att utveckla
har förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang och Kommunikation
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: