Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekternas liv

Skapad 2018-10-31 10:19 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer under NO-lektioner lära oss om insekter och vilka som har utvecklingsstadierna: ägg - larv - puppa - vuxen insekt. Vi kommer också att lära oss något om livets utveckling och hur vi sorterar djur och växter i närmiljön.

Innehåll

Syfte

Du kommer att:

 • få veta mer om djur i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • lära dig hur man använder en bestämningsnyckel
 • få veta mer om livscykler hos några djur.
 • lära dig något om livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
 • lära dig ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • dokumentera en undersökning.

Vad du ska lära dig:

 • Om några olika slags insekter och deras uppbyggnad.
 • Insekternas livscykel: fullständig och ofullständig förvandling.
 • Att sortera insekter och andra föremål i fältstudier.

Hur du ska få arbeta:

 • Se filmer
 • Lyssna och vara aktiv under genomgångar.
 • Arbeta med uppgifter.
 • Göra fältstudie utomhus.
 • Sammanställa en informativ plansch

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO

Matriser

NO
Insekternas liv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livscykler
Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Undersökningar
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Redovisning
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: