Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari ÅK 7_9

Skapad 2018-10-31 10:22 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med Tala. Lyssna. Läsa. Skriva. i dari.

Innehåll

Syfte:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa texter högt i klassen och arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över dem.
 • Vi kommer att reda ut  nya ord och begrepp  på olika sätt t.ex fråga av kompisar , ordlista eller lärare. 
 • Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 
 • Vi kommer att arbeta med skrivprocessen både till form och innehåll samt med skrivregler, grammatik och stavning.

Mål:

Eleven får

 • Utveckla och träna på högläsning
 • Reda ut vad nya ord och uttryck betyder, sammanfatta det viktigaste i det vi läser
 • Ställa frågor, diskutera och fundera på innehållet i texterna
 • Skriva texter med anknytning till det lästa
 • Bearbeta din text efter att du fått respons på den 

Bedömning:

Formativ bedömning ska göras under terminen vilket bedöms elevens

 • Flyt i läsningen och förmåga att använda sig av olika strategier när hon/han läser.
 • Förmåga att sammanfatta det lästa. Läsförståelse och förmåga att ”läsa mellan raderna”.
 • Beskrivningar av sin läsupplevelse.
 • Genomförande av uppgifterna enligt instruktionerna såväl skriftligt som muntligt.
 • Förmåga att följa enkla regler för stavning och skriftspråk.
 • Hemläxa
 • Delta i grupps diskussion

Summativ bedömning ska göras genom prov som ska meddelas i förväg.

            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Centralt innehåll
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 •  Ml  7-9Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 •  Ml  7-9Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 •  Ml  7-9Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: