Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Game - särskolan

Skapad 2018-10-31 10:44 i Östra skolan F-6 Trelleborg
En årsplanering till materialet The Game från UR Skola.
Grundsärskola 1 – 3 Engelska
På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, leka lekar och göra gruppövningar. Du kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, göra dramaövningar och spela spel. Vi fortsätter att titta på programmet "The game" och gör efterföljande uppgifter. 


Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

Förstå tydlig talad engelska

Berätta om ämnesområden som är välbekanta för dig.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Se filmer för barn och förstå dess innehåll

Skriva meningar och ord tillsammans. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta vid hörövningar, filmer och lekar och du visar ett intresse för ämnet.

förstå tydlig talad engelska.

säga enkla meningar på engelska.

svara på enklare frågor.

följa enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att elevernas väg till lärande observeras och dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • skriva text för olika syften, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  1-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  1-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  1-6
 • Berättelser, sånger och ramsor.
  En  1-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-6
 • Ord och ordbilder.
  En  1-6

Matriser

En
Engelska år1 -6

Engelska

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser
 • En   tala och samtala i olika sammanhang,
 • En   förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
 • En   skriva text för olika syften, och
 • En   reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
nivå 1
Nivå 2
Tala och samtala
Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
Behöver stöd att utföra arbetet.
Utför arbetet till viss del själv
Frågeord, frågor och svar
Korta fraser om vardagliga ämnen
Korta fraser om vardagliga ämnen
Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
Lyssna och läs
Berättelser, sånger och ramsor.
Instruktioner och beskrivningar.
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
Skriva
Ord och ordbilder
Kultur och samhälle
Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: