Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- tema cykel och trafik

Skapad 2018-10-31 11:00 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Teknik
Målet är att eleven ska lära sig mer om teknikens grunder inom området trafik för att utveckla förståelse för den tekniska verklighet som de lever i.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi jobba med:

 • Vad är teknik? Både ur ett historiskt och nutida perspektiv.
 • Produktutvecklingscirkeln
 • Enkla mekanismer
 • cykelns delar och funktion
 • Trafikregler och tekniska system i trafiken

Du kommer utveckla dina kunskaper genom:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Använda olika pedagogiska material, så som filmer, läroböcker och stenciler. 
 • Praktiskt arbete att utforma framtidens cykel.

Du visar att du utvecklat dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta i diskussioner. Här kommer du även visa att du förstår de ord och begrepp vi går igenom i detta arbetsområdet. 
 • Arbeta med olika stenciler. Här visar du att du förstår de ord och begrepp vi arbetat med.
 • Dokumentera ditt arbete i text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: