Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppskontroll samt säkerhet och risker

Skapad 2018-10-31 11:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Eleverna på Smedingeskolan arbetar med gymnastik/redskap under 3-5 lektioner.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer att jobba med arbetsområdet gymnastik för att utveckla dina motoriska kvaliteter som t.ex. att stödja, hänga, klättra, springa, hoppa, rulla/rotera och balansera. Att kunna koordinera dina kroppsdelar till att utföra en speciell rörelse med kontroll, precision och tajmning är något du har nytta av i alla former av idrotter och även i vardagslivet. I gymnastik tränar du styrka, rörlighet, koordination och snabbhet/explosivitet. Vi jobbar med kunskap om förebyggande av skador.

Innehåll

Inspirationskälla

https://www.facebook.com/sportbladet/videos/289957605065051/

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att använda komplexa och tekniskt utförda rörelser inom gymnastik. 
 • din förmåga att anpassa dina rörelser och din teknik till det övningen kräver med kontroll, precision och tajmning i utförandet.
 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.


Hur ska det bedömas?

 • detta kommer att bedömas genom din delaktighet på samtliga redskapsstationer under lektionerna och på vilket vis du visar att du behärskar din egen kropp i de olika momenten som du jobbar med. 
 • Teoretiskt prov

Undervisning och arbetsformer

Du kommer bland annat att jobba med:

 • olika redskap och uppställningar och använda dig av t.ex. trampett-, plint, bock, långmatta, räck, ringar, bom och lina.
 • teori, filmklipp och föreläsning

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kroppskontroll och säkerhet/risker

På väg
Till viss del
Relativt väl
Väl
Kroppskontroll Årskurs 7-9
Du har haft svårt att delta och arbeta med övningarna efter egen förmåga.
Du har deltagit och arbetat med övningarna efter egen förmåga.
Du har visat bra kroppskontroll i genomförandet av olika redskapsmoment och på styrka- teknikbanorna
Du har visat mycket bra kroppskontroll i genomförandet av olika redskapsmoment och på styrka- teknikbanorna
Säkerhets och risker Årskurs 7-9
Du har svårt att ge enkla beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Du kan ge relativt bra beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Du kan ge bra beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: