Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt 7A kap. 2 Geometri

Skapad 2018-10-31 11:49 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig: att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar att beräkna omkrets och area av månghörningar att beräkna volym av prismor några enheter för längd, area och volym att beräkna arean av begränsningsytor

Innehåll

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 2 Geometri

Läxa

v. 41

8/10-11/10

s. 56-60

s. 80-82

+ ev. delar av grön kurs  

Olika dimensioner

Vad olika kroppar och månghörningar heter

Beskriv likheter och skillnader hos tredimensionella kroppar och tvådimensionella objekt

Mäta, uppskatta och namnge vinklar

 

v. 42

15/10-19/10

s.61-63

 

s. 83-84

+ ev. delar av grön kurs  

Triangelns vinkelsumma

Olika typer av trianglar

Olika typer av fyrhörningar  

Rep Fyra räknesätt       

Rep. 6

s. 279

v. 43

22/10-26/10

s. 64-67

s. 85-87

+ ev. delar av grön kurs

 

Metoder för att uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar och andra tvådimensionella objekt

Jämföra begreppen omkrets och area

Metoder för att räkna ut rektangelns och parallellogrammens area 

Rep fyra räknesätt/ TEST

Rep. 7

s. 280

v. 45

5/11-9/11

s. 68-71

 s. 88-90

+ ev. delar av grön kurs

 

Bestämma och mäta olika baser och höjder i trianglar

Beräkning av triangelns area

Metoder för att beräkna arean av sammansatta figurer

Att kunna tolka en ritning och göra enkla, vardagsnära beräkningar

Rep. 8

s. 281

v. 46

12/11-16/11

 

s. 72-75

s. 91-92

+ ev. delar av grön kurs

Att förklara vad volym är

Använda och välja olika enheter för volym

Metod för att rita ett rätblock

Beräkna volymen av ett rätblock

Beräkna begränsningsytan 

Rep. 9

s. 282

v. 47

19/11-23/11

 

Diagnos 2

Fördjupning s.94-103/

Repetition

 

Diagnos 2 Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

 

Rep. 10 s. 283

v. 48

26/11- 30/11

Fördjupning s.94-103/ Repetition

PROV 2

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

PROV 2

 Prov 29/11 samt 30/11

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 54: ”Begrepp” och sid. 104-105: ”Sammanfattning”)

 

Endimensionell - Längd - Sträcka - Meter

Tvådimensionell - Area - Yta - Kvadratmeter - Månghörning - Sida - Diagonal - Rät vinkel - Spetsig vinkel - Trubbig vinkel - Rak vinkel - Vinkelsumma - Likbent triangel - Liksidig triangel - Rätvinklig triangel - Spetsvinklig triangel - Trubbvinklig triangel - Parallell parallelltrapets - Parallellogram - Romb - Kvadrat - Rektangel - Bas - Höjd

Tredimensionell -Volym - Kropp - Kubikmeter - Kant  - Sidoyta  - Basyta - Hörn - Prisma - Rätblock - Kub Pyramid -  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: