Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska lyssna, läsa och förstå, åk 4-6 Skånhällaskolan 2018-2019

Skapad 2018-10-31 12:17 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska språket omger oss i vardagen och därför är det viktigt att man känner sig trygg i att förstå och kunna göra sig förstådd på engelska.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå det du läser och hör på engelska.
 • lyssna, läsa och förstå engelska för att du ska bli bättre på att tala och skriva engelska.

Centralt innehåll (Vad?)

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Lyssna på enkel talad engelska genom filmer, texter, sånger, samtal och dialoger.
 • Läsa olika texter, instruktioner och beskrivningar.
 • Träna på att finna fler strategier för att förstå, som att läsa hela stycket för att då förstå helheten, slå upp ordet i en ordbok, fråga en klasskamrat/läraren...
 • Lyssna på engelska från olika delar av världen.
 • Träna på hur ord och språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att träna på att läsa, lyssna och förstå genom att:

 • arbeta i helklass, i grupper, parvis och enskilt.
 • ha läxor som innefattar att du ska tala engelska, lyssna och läsa engelska samt utveckla ditt engelska ordförråd.
 • lyssna på läraren, klasskamrater, filmer och ljudinspelningar på lektionerna. 

Bedömning (Kunskapskrav)

Vi kommer att titta på hur väl du:

 • förstår enkel, tydligt talad engelska.
 • aktivt deltar i diskussioner och hur du kommenterar de ämnen vi talar om.
 • förstår innehållet i enkla texter.
 • försöker hitta lösningar för att "komma runt" ett ord eller uttryck som du inte kommer på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Lärandematris Engelska lyssna, läsa och förstå 2018-2019

>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
Jag
förstår lite grann av innehållet när någon talar engelska i lugnt tempo
förstår det mesta och uppfattar en del detaljer av innehållet när någon talar engelska i lugnt tempo
förstår helheten och uppfattar många detaljer av innehållet när någon talar engelska i lugnt tempo
Jag
visar att jag förstår genom att berätta och svara på frågor om delar av innehållet i talad engelska.
visar att jag förstår genom att berätta och svara på frågor om innehållet i talad engelska. Jag kan också berätta om vissa detaljer.
visar att jag förstår genom att utförligt berätta och svara på frågor om innehållet i talad engelska. Jag kan också berätta om detaljer.
Jag
förstår lite grann när jag läser enkla engelska texter om vardagliga och välbekanta ämnen
förstår det mesta och uppfattar en del detaljer när jag läser enkla engelska texter om vardagliga och välbekanta ämnen
förstår helheten och uppfattar många detaljer när jag läser enkla engelska texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Jag
visar att jag förstår genom att berätta och svara på frågor om delar av innehållet i engelska texter.
visar att jag förstår genom att berätta och svara på frågor om innehållet i engelska texter. Jag kan också berätta om vissa detaljer.
visar att jag förstår genom att utförligt berätta och svara på frågor om innehållet i engelska texter. Jag kan också berätta om detaljer.
Jag
använder mig av någon strategi för lyssnande och läsning (ställer följdfrågor, slår upp ord, frågar en kompis eller min lärare...)
använder mig av några strategier för lyssnande och läsning (ställer följdfrågor, slår upp ord, frågar en kompis eller min lärare...)
använder mig av några strategier för lyssnande och läsning (ställer följdfrågor, slår upp ord, frågar en kompis eller min lärare...)
Jag
kan berätta något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan berätta något om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
kan berätta ganska mycket om områden där engelska talas och jag kan jämföra med hur vi har det i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: