Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Musik v.46-50.

Skapad 2018-10-31 12:28 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Under de här veckorna kommer ni att arbeta med temat musik! Vi kommer delvis utgå från läroboken Wings 7, men det kommer även vara en del fristående uppgifter. Ni kommer att: läsa texter om musik, diskutera musikfrågor i grupp, se på musikvideos, läsa recensioner, skriva en text om en musikvideo, analysera sångtexter, skriva en sångtext & arbeta med presens av verb.

Innehåll

 

Överskådlig planering: 

 

Music v 46 - 50 -> Wings 7 Blue - Music

 

46. 

 

 -  Uppstart och introduktion till ämnet. Arbete i "Section 1 Music" i läroboken påbörjas. 

 

"    Lesson 1 -

 

Read text ”My music isn’t yours p.16”. 

 

Reading comprehension: (if link doesn't work - google "webbövningar wings ")  http://webbovningar.nok.se/session/77672f9469bcf667b436d64a791868aa/p206/f332/f345/s4563/x11032/xs20096

 

Exercises 1A,  2A, 5 , 6 (with bench mate)  (p.6, 7, 9, 10)  

 

Lesson 2 -

 

1. Keep working with the assignments from 1 - 

 

2. Group work - Interview and discussion 

 

An interview: Exercise 17. ( p.14)

 

A discussion about music - Read text on p.14  - then discuss following issues in English "

 

 

 

 

47 & 48

 

- Musikvideo - Eleverna får se en utvald musikvideo som de kommer att få recensera. 

 

 

49.

 

 Grammatik - presens av verb & övning av användbara musiktermer och ord. 

 

 

 50.

 

Analys av låttext samt komponerande av egen låttext. 

 

Uppgifter

 • "My music isn't yours" - text and exercises

 • Video Review

 • Grammar - presens av verb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Tema Musik v.46-50.

E
C
A
Förstå srift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera och jämföra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: