Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering åk1-3

Skapad 2018-10-31 12:31 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Är du redo för att lära dig persiska? Det enda som du ska göra är att lära dig persiska bokstäverna och sedan binda ihop dem till ord och meningar. Då kan du ha roliga stunder på lektionerna.

Innehåll

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Du ska lära dig:
- Alfabetet och bokstavsljud,
- Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt.
- Känna igen samma ljud i olika ord.
- Att läsa i rätt riktning
- Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
- Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
- Att återberätta sagor
- Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
- Att utöka dina ordförråd inom olika ämnesområden
- Att bekanta dig med den persiska kulturen och jämföra med den svenska
- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska.

- Vad veckodagar, månader och årstider heter 

- Rim och ramsor

- Att arbeta självständig och ta ansvar

 

Arbetssätt:

 

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna,ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och meningar
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
- Vi pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande med de svenska.

 

Bedömning

Bedömningen sker formativt under lektionen. Du ska:


- Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.
- Ljuda och skriva bokstäverna
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar
- Lyssna och förstå
- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj
- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska högtider

- Att du gör dina hemuppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  •  Ml  1-3Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  •  Ml  1-3Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  •  Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
  •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  •  Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  •  Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  •  Ml  1-3Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser

Ml
 Persiska 1-3

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
 
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
 
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
 
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
 
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
 
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
 
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
 
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
 
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
 
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
 
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter

Ny rubrik

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Ny nivå
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: