Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått, årskurs 6

Skapad 2018-10-31 12:33 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik
Vad menas med medelvärde, x-axel och y-axel? Vad är det för skillnad mellan en tabell och ett diagram samt vad menas med proportionellt samband? Bland annat det, ska du få lära dig i detta kapitel.

Innehåll

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är.
 • avläsa och skriva koordinater för punkter.
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband.
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.

 

Undervisning

 • genomgångar och diskussioner i helklass
 • praktiska övningar
 • enskilt arbete och arbete i par i Matteborgen och med annat material

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma   

 • hur aktivt du deltar i samtalen på lektionerna
 • hur väl du genomför en undersökning
 • din förmåga att muntligt förklara skillnaden mellan de olika typerna av diagram
 • hur väl du ritar koordinatsystemen
 • hur väl du förklarar begreppen medelvärde, typvärde, median, graf och koordinatsystem
 • hur väl du visar på diagnosen och provet att du har förstått målen för arbetsområdet

 

                                                                             

        
 
 
                                                          
           

Matriser

Ma
Koordinatsystem och lägesmått, årskurs 6

E
C
A
Samtala och redogöra
 • Ma
Jag samtalar om och redogör för skillnaden mellan de olika typerna av diagram på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag samtalar om och redogör för skillnaden mellan de olika typerna av diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Jag samtalar om och redogör för skillnaden mellan de olika typerna av diagram på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag genomför en praktisk undersökning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersöka
 • Ma  4-6
Jag genomför en praktisk undersökning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag genomför en praktisk undersökning på ett ändamålsenligt sätt.
Jag genomför en praktisk undersökning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Rita och redovisa fakta
 • Ma  4-6
Jag ritar tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag tolkar data i tabeller och diagram på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag ritar tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar på ett relativt väl fungerande sätt. . Jag tolkar data i tabeller och diagram på ett relativt väl fungerande sätt. .
Jag ritar tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar på ett väl fungerande sätt. Jag tolkar data i tabeller och diagram på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag har grundläggande kunskaper om begreppen medelvärde, typvärde, median, graf och koordinatsystem och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om begreppen medelvärde, typvärde, median, graf och koordinatsystem och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om begreppen medelvärde, typvärde, median, graf och koordinatsystem och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: