Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 3 Vattholma skola

Skapad 2018-10-31 13:03 i Vattholmaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Vad betyder orden religion och tro för dig? Vi kommer att prata om fem av världens religioner: kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Du ska få höra några spännande berättelser och få arbeta med dessa på olika sätt.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna symbolen för Kristedomen, Islam, Buddhism, Hinduism och Judendom.

Du ska kunna namnge den heliga byggnaden i samtliga religioner..

Du ska kunna någon högtid som firas i samtliga religioner.

 

 

Innehåll

Under temat kommer vi arbeta med religionerna; Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism  och Judendomen. Vi kommer arbetar praktiskt och teoretiskt med att ta reda på vad som kännetecknar de olika religionerna i grupper.  Under temat kommer vi samtala mycket och du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och diskutera.  

 

 Arbetssätt

Du ska arbeta enskilt och i grupp med angivna uppgifter.

Du ska få titta på filmavsnitt som handlar om barn med olika livsåskådningar. 

Läsa enkla texter om Judendom, Kristendom, Hinduism, Buddhism och Islam.

Du ska göra ett grupparbete där ni tillsammans redovisar för klassen.

 

Hur ska du redovisa?

Du ska tillsammans med gruppen rita och skriva en affisch om den religionen som ni ansvarar för.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Re Sv SO
Skillnader och likheter i fem religioner

Nivå 1
Nivå 2
Religioner och platser för religionsutövande i närområdet
Jag kan namnge någon religion och vad platsen heter där man utövar religionen.
Jag kan namnge flera religioner och vad platserna heter där man utövar religionerna.
Högtider och symboler
Jag kan ge exempel på någon högtid och symbol från kristendomen, islam och judendomen.
Jag kan ge flera exempel på högtider och symboler från kristendomen, islam och judendomen.
Livsfrågor - skillnader och likheter
Jag kan berätta om någon skillnad och likhet mellan kristendom, islam och judendom.
Jag kan både muntligt och skriftligt berätta om skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: