Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtkunskap 10 Träd NBLT18

Skapad 2018-10-31 13:06 i Spånga gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
10 vanliga träd.
Gymnasieskola Växtkunskap
Tio vanliga träd att känna igen.

Innehåll

10 vanliga träd

Vi ska titta på hur man känner igen tio vanliga träd som finns i närheten. Vi stöter på de här tio hela tiden, både ute och språket. Träden finns i våra namn, i virket i våra möbler och du ser dem på vägen till skolan. 

Vi ska titta på träd i verkligheten 

På promenad ska vi titta på träden, klippa grenar och prata om skillnaderna mellan olika träd. Man kan se skillnaden mellan Ask och Asp, genom att titta på vad då?

Att träna sig på att se det som finns runt om dig gör att du känner igen dig. På nya platser kan du för stå saker om platsen när du kan läsa av vilka träd som finns där.

Längre fram, i arbetssituationer, är de här träden grundkunskap som andra tar för givet. Till exempel: "Mötet är i huset bakom eken.", "Lägg den där högen till vänster om Rönnen.", eller "Klipp bara oxelhäcken."

 

Lär dig känna igen de här tio träden

Att kunna namnen på de här träden är grundkunskap som vi sedan bygger vidare på.

Att se skillnaden mellan olika vanliga träd som finns överallt gör att du känner dig hemma här.

Att känna igen de här träden gör att du förstår mer av din miljö och varför den ser ut som den gör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
  Väx  -
 • Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens.
  Väx  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment, med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. I samband med fältstudier redogör eleven utförligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer samt för biologiska och ekologiska samband mellan växter, markförhållanden och klimat. Eleven gör välgrundade jämförelser av olika växtval och av växternas lämplighet i olika miljöer samt föreslår med viss säkerhet alternativa växtval. Dessutom beskriver eleven utförligt växternas kvalitet.
  Väx  C
 • Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment, med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. I samband med fältstudier redogör eleven översiktligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer samt för biologiska och ekologiska samband mellan växter, markförhållanden och klimat. Eleven gör enkla jämförelser av olika växtval och av växternas kvalitet och lämplighet i olika miljöer samt föreslår med viss säkerhet alternativa växtval. Dessutom beskriver eleven översiktligt växternas kvalitet.
  Väx  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: