Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Skapad 2018-10-31 13:14 i Trönningeskolan Halmstad
Ett arbete kring geografiska, sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelska används.
Grundskola 7 – 8 Engelska
Varför äter man haggis i Skottland? Varför pratar de så konstigt i Wales? Vad är egentligen Stonehenge? Vem är den mest kända personligheten i Storbritannien? Är "engelsmän" och "britter" samma sak?

Frågor som de här kan du få svar på efter att ha arbetat med det här området.

Innehåll

Övergripande mål

Skolans mål är att varje elev...

Syfte/långsiktiga mål

Genom undervisning i ämnet  engelska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att...

Centralt innehåll

Du ska bland annat få...

 • välja ett ämne och land som du ska arbeta med
 • göra jämförelser med Sverige eller andra länder som du har kunskap om.
 • göra ett kort speech om det du forskat om
 • söka information och vara källkritisk.
 • se film.
 • lära dig om olika traditioner, deras ursprung och betydelse.
 • lära nya ord
 • träna hörförståelse

Du kommer huvudsakligen att arbeta med följande ur Lgr 11:

Bedömning och redovisningsformer

I ditt arbete bedöms bland annat dina förmågor att...

kunna reflektera över livsvillkor,

kunna uttrycka dig muntligt,

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Matris Eng Lgr 11 år 7-9

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Välja och använda
Du behöver hjälp med att välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Berätta
I muntliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Engelska, jag och omvärlden
Du kan ännu inte diskutera några företeelser översiktligt i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: