Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetsomvandlingar inom längd, vikt och volym

Skapad 2018-10-31 13:27 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 5 Matematik
Dags för ett nytt område i matematik! Nu ska du få lära dig mer om längd-, vikt- och volymenheter. Detta kanske är klurigt att förstå sig på till en början, men ser du sambanden mellan olika enheter så är det något du har stor nytta av i din vardag när du ska avgöra hur mycket något väger, hur långt något är eller hur mycket du tror något rymmer.

Innehåll

(Kapitel 3 i Favorit Matematik 4B)

Bildresultat för vikt, längd, volym


Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:


Problemlösningsförmåga

 • Lösa problem som innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer en lämplig strategi.


Begreppsförmåga

 • Känna till vanliga prefix t.ex. kilo och milli.
 • Veta vad som menas med g, kg, l, dl. ml, m och km.
 • storleksordnar mätvärden i massa, volym och längd.

 

Metodförmåga

 • Utföra beräkningar med decimaltal.
 • Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym.
 • Utföra beräkningar i de fyra räknesätten med decimaltal.
 • Utföra beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
 • Hanterar enhetsbyten och en fungerande metod för beräkning.


Kommunikationsförmåga

 • Redovisar sina tankar med olika uttrycksformer som bild och matematiska symboler.


Resonemang

 • Redovisar sina lösningar på fungerande sätt

 

Bildresultat för enheter vikt, längd, volym


Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer bland annat arbeta med detta genom...

 • genomgångar
 • praktiska övningar
 • matematiska samtal
 • eget arbete i matematikboken 
 • arbetsblad
 • problemlösningsuppgifter enskilt, i par eller grupp
 • läxor
 • avslutande diagnos och prov

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna samt hur du visar dem i samtal med andra.
Jag kommer också att bedöma dina resultat på läxor, diagnosen och det avslutande provet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: