Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältar och myter åk1

Skapad 2018-10-31 13:35 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde: Hjältar och myter från nordisk och antik mytologi
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om olika myter från Sverige och från andra delar av världen. Vi ska prata om hur man sett på världen för väldigt länge sedan och hur man trodde och jorden skapades. Du ska också få veta mer om olika gudar ur nordisk och antik mytologi.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad en myt är för något.
 • Du känner till några gamla skapelseberättelser från olika delar av världen
 • Du kan säga några namn på gudar från nordisk mytologi och berätta lite om dem.
 • Du vet vad världsträdet hette inom nordisk mytologi.
 • Du har hört några historier från antik mytologi.

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Berätta vad en myt är.
 • Berätta om någon skapelseberättelse i världen.
 • Berätta om en eller ett par gudar ur nordisk mytologi samt vad världsträdet hette.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Olika världsbilder
 • Skapelseberättelser från olika delar av världen
 • Berättelser från nordisk mytologi
 • Skapande av världsträdet och några figurer från nordisk mytologi
 • Berättelser från antik mytologi

Dokumentation

 • Bok om Hjältar och myter
 • Rita, läsa, lyssna och skriva
 • Gemensamt arbete med att skapa ett stort världsträd och några figurer från nordisk mytologi.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: