Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2018-10-31 14:10 i Djupedalskolan Härryda
Vi kommer att lära oss mer om hur det ser ut i olika delar av Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att lära oss mer om hur det ser ut i olika delar av Sverige.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att få träna dig på de fyra stora områdena som finns i ämnet geografi. 

 1. Namngeografi  (Namn och läge på landsdelar, några landskap, städer, sjöar, älvar och berg)
 2. Sveriges naturområden och naturresurser
 3. Hur naturens egna krafter och människor formar och förändrar naturen
 4. Hållbar utveckling

Vi kommer att arbeta på olika sätt och se många filmer. 

Det här ska du kunna

 • Sveriges olika naturområden
 • Vilka naturresurser (naturtillgångar) som finns i Sverige och hur vi människor använder dem
 • Hur vi använder naturens resurser på ett klokt sätt
 • Hur naturens krafter och vi människor förändrar naturens landskap. Hur det påverkar människor och djur.
 • Vilka spår inlandsisen har lämnat efter sig i naturen.
 • Var befolkningen bor i Sverige och varför de bor just där
 • Olika sätt att dela in Sverige
 • Namn och läge på några landskap, städer, sjöar, älvar och berg.
 • nedanstående begrepp

 

landskapstyper         fjäll         odlingsmark      gröda         våtmark           skog           urskog          trädgräns          kust      ö     halvö           sund             bukt             vik           udde          naturreservat            nationalpark            allemansrätt    

naturresurs          sötvatten        grundvatten          vattenkraft          jordbruk          skogsbruk         malm      gruva      import     export      

berggrund         urberg           inlandsis            glaciär           landhöjning              flyttblock            rullstensås          naturlandskap       kulturlandskap                     

medellivslängd         glesbygd          tätort         tätbefolkat område         urbanisering          befolkningsökning          migration        emigration               immigration           flykting             asyl             ursprungsfolk            

          

 

Du kommer att få visa vad du kan genom,

 • skriftliga och muntliga frågor.

 • de texter du skriver 

 • de samtal du för med kamrater

 • genom att vara aktiv på lektionerna

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

Du behöver träna mer
Du har visat att du kan
Du kan berätta om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan förklara skillnaden på ett naturlandskap och ett kulturlandskap
Du kan beskriva var i Sverige det bor flest människor och ge en förklaring till att de bor just där.
Du kan beskriva Sveriges olika naturområden.
Du vet vilka Sveriges naturresurser är och hur de kan användas.
Du kan beskriva lägen på olika platser och du har kunskap om Sveriges namngeografi.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på vilka miljöval vi kan göra i vardagen
Du kan geografiska begrepp och använder dem när du talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: