Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-Världen

Skapad 2018-10-31 14:15 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varför ser världen ut som den gör? Vad har påverkat den och hur har den förändrats? Det är dags att lämna Trelleborg och bege sig ut i världen. Vart ska vi vi ta resa? Ska vi åka västerut till Nordamerika eller österut till Asien? Kanske söderut till Afrika eller rent av ta oss till Antarktis? Det enda vi vet med säkerhet är att vi ska lämna Europa så låt oss tillsammans upptäcka världen...

Innehåll

Arbetsätt:

Vi kommer bland annat att:

 

Arbeta med läromedlet "Upptäck Jordens resurser- människor och miljö.

Titta på filmer både individuellt och i grupp med efterföljande uppgifter.

Arbeta med kooperativt lärande med hemgrupper och olika strukturer.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma Era kunskaper utifrån :

 

Det engagemang och den delaktighet Ni har i diskussioner som förs på lektionerna.

De uppgifter som görs inom arbetsområdet som t.ex svara på frågor till filmer, arbetsblad m.m.

Det avslutande prov som ska genomföras när vi är färdiga med arbetsområdet. Provet är den 6/12-2018

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med "Geografi- Världen" fram till jul v.51

 

Begreppslista:


 Några av begreppen som vi kommer att beröra under arbetsområdets gång är:

 

Längdgrad (longitud)

Breddgrad (latitud)

Gradnät

Ekvatorn

Väderstreck

Skala

Topografisk karta

Politisk karta

Naturtypskarta

Migration

Emigration

Klimat

Magma

Manteln

Jordskorpa

Jordkärna

Geologiskt kretskopp

Kontinent

Erosion

Endogena krafter

Exogena krafter

Hållbar utveckling

Naturresurs

Förädling

Råvara

Produkt

Matriser

Sh
Världen

Världen geografi

E
C
A
Centralt innehåll
Naturresurser i världen, t ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var i världen olika resurser finns och vad de används till. Fördelningen av världens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
E Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
C Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
A Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Centralt innehåll
Namn och läge på världsdelarna samt större städer, berg, hav och vatten i världen.
E Du har baskunskaper om geografiska namn i världen. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är
C Du har goda kunskaper om geografiska namn i världen. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
A Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världen. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Centralt innehåll
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
E Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
C Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
A Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Centralt innehåll
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
E Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
C Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
A Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Centralt innehåll
Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
E Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förändras.
C Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förändras.
A Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förändras.
Centralt innehåll
Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
E Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
C Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
A Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: