Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och örats funktion

Skapad 2018-10-31 14:22 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Förstå akustikbegrepp och kunna använda dem i olika situationer samt örats funktion.
Grundskola 8 – 9 Fysik
Att höra med ditt öra kan bli en enda röra. Vad är ljud, hur uppstår det och hur uppfattar vi det?

Innehåll

Kursplan i ämnena

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och laborationer.

Fysik Lpo 2 s. 89 - 94, 99,100

Biologi  Puls s.260-263

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna:

Biologi: örats delar och deras funktioner, hur du hör ett ljud, vilka ljud vi kan uppfatta, balansorganens betydelse och några öronsjukdomar.

Fysik: - Förklara följande begrepp; frekvens, våglängd, resonans, amplitud (ljudnivå), ultraljud, infraljud, eko, ekolodning, dopplereffekt.

         - Hur olika toner uppstår, skillnaden mellan toner och buller och ljudets hastighet.

Tidsram

Arbetet startar v.46 och slutar med ett skriftligt prov v. 49

 

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik/biologi: Akustik och örats funktion

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Fysik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: