Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden, åk 5

Skapad 2018-10-31 14:51 i Domnarvets skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna. Vi kommer att se film och läsa texter på danska och norska.
Grundskola 5 Geografi
Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och genom att titta på serien "Geografens Testamente - Norden", få följa med Holger och Mortensen på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar osv.

Innehåll

Tidsplan

Från slutet av oktober fram till jullovet 2018.

Mål

Utveckla din förmåga att använda och förstå kartan.

Kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.

Få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. 

Utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.
Du ska få kunskap om de olika nordiska språken och höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Titta på serien Geografens testamente Norden och diskutera avsnitten
 • Läsa i läroböcker, kopplat till miljöer och platser de besöker i avsnitten vi ser, de nordiska länderna samt annat ur kursplanen
 • Lyssna på de nordiska språken
 • Göra kunskapstest

Bedömning: vad och hur

Framför allt dessa förmågor kommer att bedömas:

 • aktivt delta i klassdiskussionerna
 • att använda en atlas
 • förklara vissa grundläggande begrepp i geografi
 • ta till dig kännedom om de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi Norden åk 5

1
2
3
Kunskap om naturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap i Nordens länder och visar det genom att föra välutvecklade resonemang.
Samband natur och människor
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska namn
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Nordiska språk
Du känner till några nordiska minoritetsspråk. Kan ge exempel på svenskans variation (t.ex. dialekter). Kan beskriva några likheter och skillnader hos de nordiska språken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: