Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Växter och träd åk 4

Skapad 2018-10-31 15:20 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under sju veckor ska vi i årskurs 4 arbeta med temat “Växter och träd”. Denna planering visar vad vi kommer arbeta med under den här perioden, vilka mål du skall sträva efter och vilka kunskaper och förmågor jag kommer att bedöma.

Innehåll

Syfte - Varför skall vi arbeta med det här? 

 

Syftet med undervisningen är att Du skall lära dig: 

 • att skilja på några av våra svenska träd, kunna namnge dem. 
 • att skriva fotosyntesens formel.  
 • Hur olika växters livscykler ser ut. 
 • Hur växten växer 
 • Hur växer anpassar sig. 
 • att skriva en faktatext och göra en plansch om ett av våra svenska träd. 
 • att uttrycka dig på flera olika sätt; muntligt, skriftligt och estetiskt (exempelvis med bilder).

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta (HUR) 
Undervisningen kommer att ske i helklass, i par och individuellt. 
 

Du kommer (att): 

 

 • att delta under föreläsningar, aktiviteter. 
 • att se en kortare film om fotosyntesen. 
 • att läsa om olika träd och svara på frågor.  
 • att skriva ett häfte där fakta och dina tankar samlas. 
 • att lära dig syftet och typiska drag för en faktatext. 
 • att skriva en egen faktatext om ett svenskt träd. 
 • Spel, lekar och drama (bland annat Memoryquizlet).
 • Lärandemål: Det här kommer du få möjligheten att lära dig (VAD) 

  Efter avslutat arbetsområde kan DU: 

   
 • redogöra för växternas utseende, delarnas placering.  
 • förstå och redogöra för begreppet fotosyntes. 
 • redogöra för varför löven ändrar sin färg på hösten.  
 • typiska drag för en faktatext. 

 •  

  Långsiktiga mål: 

   

   
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 
 • göra medvetna val i frågor som rör natur och miljö. 

 • Bedömning
   
  Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • att du är aktiv under lektionerna, i samtal och diskussioner där dina egna reflektioner och ställningstagande kommer fram. 
 • läxförhör 
 • att göra ett innehållsrikt häfte om träd och växter 
 • avslutande prov 
 • din självvärdering 
 • att innehållet i faktatexten följer de typiska dragen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi: Växter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Växtens delar
Du kan växtens delar
Du kan flera av växtens delar och du vet vad de har för uppgift.
Du kan alla växtens delar och du vet vad de har för uppgift.
Fotosyntes
Du visar grundläggande kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett enkelt sätt.
Du visar goda kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett utvecklat sätt och med vissa kemiska ord och begrepp som ingår i fotosyntesen
Du visar mycket goda kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett väl utvecklat sätt och med god användning av kemiska ord och begrepp
Ämnen och kemiska betäckningar
Du känner till några förekommande ämnen och deras kemiska beteckningar. (1-3)
Du känner till de flesta förekommande ämnen och deras kemiska beteckningar.(4-5)
Känna igen olika blad och frukter
Du kan känna igen några vanliga svenska träd.
Du kan känna igen flera vanliga svenska träd.
En växts livscykel
Du kan beskriva en växts livscykel i några steg.
Du kan beskriva en växts livscykel i de flesta stegen på ett tydligt sätt.
Du kan beskriva en växts livscykel i alla stegen och använder ämnesspecifika ord på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: