Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter

Skapad 2018-11-01 08:42 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Hur ser en artikel ut? Hur är den uppbyggd? Vad betyder ingress? Dessa frågor och många mer kommer besvaras med hjälp av "Återberättande genren i ZickZack"

Innehåll

Återberättande texter HT 2018

 

Mål utifrån ZickZack

  • Förstå hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext.
  • Förstå hur språkliga drag används. 

 

Hur vi kommer arbeta:

Vi kommer arbeta utifrån boken i olika steg där vi lär oss strukturen och layouten samt språkliga drag. Vi utför övningar både enskilt och i par. Vi övar på att skriva en artikel innan eleverna enskilt får göra en egen. 

 

Detta kommer att bedömas:

  • Elevernas förståelse för hur en artikel är uppbyggd, att det finns en rubrik, ingress och brödtext.
  • Elevernas användning av språkliga drag. 

 

Hur det kommer att bedömas:

Elevernas egna artikel. 

 

 

Matriser

Sv
Återberättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Layout: Rubrik
Eleven har en enkel rubrik.
Eleven har en utvecklad rubrik utifrån språkliga knep.
Eleven har en välutvecklad rubrik utifrån språkliga knep.
Layout: Ingress
Eleven ger en enkel och kortfattad ingress som svarar på frågorna var? vem? när? vad?
Eleven ger en utvecklad ingress som svarar på frågorna var? vem? när? vad? samt medför viktiga detaljer för sammanhanget.
Eleven ger en välutvecklad ingress som svarar på frågorna var? vem? när? vad? Samt ger all relevant bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.Tolkar händelser med liknelser och metaforer
Layout: Brödtext
Återger händelserna kronologiskt och lägger till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar de viktigaste händelserna och beskrivningen av de viktigaste personerna.
Återger händelserna kronologiskt. Utvecklar viktiga händelser så att läsaren får en tydlig bild
Språkliga drag: Direkt/indirekt tal
Användning av direkt/indirekt tal.
Återger direkt tal och/eller indirekt.
Återger direkt och/eller indirekt tal med rätt interpunktion.
Återger direkt och/eller indirekt tal med rätt interpunktion och på ett effektivt sätt.
Språkliga drag: Namn och pronomen
Användning av namn och pronomen.
Använder några namn och/eller pronomen på ett korrekt sätt.
Använder flera namn och pronomen på ett korrekt sätt.
Använder flera namn och pronomen på ett korrekt sätt och på ett medvetet sätt, för att underlätta för läsaren.
Språkliga drag: preteritum
Användning av preteritum. .
Använder sig av några preteritum på ett korrekt sätt.
Använder sig av preteritum genom hela texten på ett korrekt sätt.
Använder sig av preteritum genom hela texten på ett korrekt, effektivt och medvetet sätt som underlättar för läsaren.
Språkliga drag: Sambandsord
Användning av sambandsord
Använder ett litet urval av sambandsord som t.ex. "sen" "och sen":
Använder en större variation av sambandsord på ett korrekt sätt.
Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika sambandsord för tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: