Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik i F-klassen 2019-20

Skapad 2018-11-01 15:08 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola F Matematik
Du ska få en fortsättning på din matematiska utveckling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
* skriva siffror och förstå deras innebörd

* att använda matematiska tecken (+ - =)

* att använda rätt räknesätt vid problemlösning och räknesagor

* förstå klockan, analog, hel och halv timma

* att använda geometriska former; cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, kon, klot, kub 

* dela upp tal

 

Bedömning - vad och hur

Du visar att du:
* kan skriva siffrorna
* förstår siffrornas innebörd
* kan dela upp tal
* förstår hur du använder likhetstecknet
* använder plus och minus på rätt sätt
* kan berätta hur du tänkt
* förstår ett enkelt diagram 
* hur du kan forma siffrorna 0-9 och kopplar de till rätt antal
* hur du samtalar om hur man kan räkna och tänka matematik
* att du vet att klockan är hel och halv
* att du kan de grundläggande geometriska figurerna

Undervisning och arbetsformer

* Vi har gemensamma genomgångar
* Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
* Vi arbetar i sifferboken och andra övningsböcker
* Vi använder konkret material
* Vi gör mattesagor
* Vi har gemensam problemlösning

* Vi spelar spel och leker

* Vi gör enkla diagram tillsammans

*Vi tränar på nätet med hjälp av QR-koder

* Vi jobbar också lite med tekniska lösningar

* Vi jobbar med programmering med Blue Bots

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: