Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Vecka 45 till 51

Skapad 2018-11-01 16:06 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

 

Genre argumenterande text; Arbeta med ord och begrepp –

Redovisa och förstå:

Insändare

Debattartikel

Tes

Argument (samt hur man med hjälp av språket binder samman argument)

Motargument

Referat

Informellt/ formellt språk

Rubrik

Signatur

Arbetsuppgift som bedöms:

Att skriva en insändare och en debattartikel. Vad som ska ingå för en godkänd insändare och debattartikel se lärandematris.

 

Läromedelstexter finns bifogade för instudering och textmallar: För mer exakta instruktioner se uppgift Insändare/debattartikel som är kopplad till planeringen.

 

Därefter arbete med Noveller

Ta del av olika typer av noveller. Arbeta med vad som är genretypiskt för noveller. Skriva egen novell.

 Miljö- och personbeskrivningar.

 

Temalektioner torsdag och fredag  – 1899    

 

v.48 Lästest 2 med följande text som hemläxa att läsa in:

När kriget kommer

samt Ordmästerskapstest

Textutdrag och Ordmästerskapet finns under planeringen "Läsförståelseprojektet"

Uppgifter

  • Debattartikel

  • Skriva en egen debattartikel

Matriser

Sv
Insändare/debattartikel

Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel/ insändare.
Texten fungerar relativt väl som en debattartikel/ insändare.
Texten fungerar väl som en debattartikel/ insändare.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt (tes) framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt (tes)framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt (tes) framgår tydligt. Argumenten är välutvecklade och välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnad är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnad är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: