Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy åk7 - Rörelse och Krafter

Skapad 2018-11-01 18:40 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F
En kraft kan man inte se, känna eller ta på. Däremot kan man se, känna eller ta på det resultat kraften ger i form av rörelse eller tryck. Det är de begreppen vi kommer att studera i vår inledning till grundläggande mekanik.

Innehåll

Konkretiserade mål

Här får du lära dig:

 • att identifiera flera olika slags krafter
 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall
 • samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med olika texter och se film för att bygga upp kunskaperna inom området. Du kommer även att få möjlighet till att laborera och att diskutera med hjälp av de nya kunskaperna.

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras vid praktiskt arbete,skriftliga förhör, delaktighet vid diskussioner och inlämning av lab.rapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  FySyfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 •  FySyfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 •  FySyfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 •  Fy  7-9Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 •  Fy  7-9Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 •  Fy  7-9Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 •  Fy  7-9Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 •  Fy  7-9Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 •  Fy  7-9Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 •  Fy  7-9Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Matriser

Fysik "Kraft, tryck och rörelse" åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, tryck).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, tryck).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, tryck).
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Undersökningar
-dokumentation
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: