Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-11-01 20:35 i Bruksskolan Färgelanda
Grundskola 5 Historia
Ni har säkert hört talas om Medeltiden och kanske hört många historier om riddare, kungar och hemska sjukdomar som pesten. Men när var Medeltiden egentligen och hur var livet i Norden på den tiden? Det och mycket annat ska vi ta reda på när vi fortsätter vår historiska resa från Vikingatid in i Medeltiden.

Innehåll

Syfte och mål
1. Du ska kunna när Medeltiden var och varför det kallas för Medeltiden

2. Du ska känna till vem/vilka som hade makt och på vilket sätt

3. Du ska kunna orsaker till att Norden blev kristet och vilka konsekvenser det fick

4. Du ska kunna de fyra stånden och känna till hur levnadsvillkoren var under Medeltiden för olika samhällsgrupper

5. Du ska kunna hur städerna växte fram, såg ut och fungerade

6. Du ska kunna vad Hansan var och vilken betydelse den hade för utvecklingen kring Östersjön

7. Du ska känna till några kända personer från perioden och deras handlingar

8. Du ska känna till hur vi kan veta något om Medeltiden, vilka källor som är pålitliga och vilka spår vi kan se av Medeltiden idag.

9. Du ska fundera kring vilka orsaker och konsekvenser som betydelsefulla händelser fick under Medeltiden 

Viktiga begrepp 

Vi kommer arbeta med följande nyckelbegrepp: religion, levnadsvillkor, utveckling, utbyte, makt, epidemi, samhällsgrupper, handel, källor.
Till dessa hör ett antal andra begrepp som vi behöver lära oss under arbetet.

Arbetssätt

- Ha genomgångar, muntliga diskussioner, göra anteckningar och svara på frågor

- Läsa olika slags texter om Medeltiden, både faktatexter och skönlitterära texter

- Titta på olika utbildningsfilmer om medeltiden

Vi kommer under perioden arbeta både enskilt, i par/grupp och gemensamt.

Bedömning

Jag bedömer: 

Vilka kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden som du visar

Hur du använder dig av historiska begrepp

Hur du använder källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

 

Det här visar du i:

diskussioner och övningar under lektionerna, samt i den avslutande uppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: