Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk6 FS

Skapad 2018-11-02 10:57 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol att man begått brottet. Vad som ses som ett brott växlar. Det beror på att människors syn och attityder till olika brott förändras över tiden. Förr i tiden var det till exempel inte brottsligt att slå barn för att uppfostra dem. Det blev ett brott först år 1979. Ett annat exempel är användning av narkotika, som blev brottsligt först under 1980-talet. Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer också nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. Till exempel fanns av naturliga skäl inte bilstöld förrän bilarna uppfanns.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska förstå: 

- Skillnader mellan lagar och regler.

- Hur lagar skapas

- Normer, värderingar och andra oskrivna regler i samhället.

- Hur upprätthålls lagarna

- Olika brott och konsekvenser av brott

Arbetets innehåll

 • Vi läser, samtalar om lagar, regler och normer samt om konsekvenser när lagar bryts.
 • Vi kommer att träna på vad olika begrepp och ämnes specifika ord betyder på olika sätt. 
 • I grupp samtala om olika 

Arbetssätt och redovisningsform

Individuellt läser och deltar du i övningar under lektionstid som berör normer, lagar & regler samt brott och straff.

rättegången inför klassen framför ni hur en rättegång går till där ni presenterar vad som har hänt innan rättegången, hur själva rättsprocessen går till samt påföljderna av ett brott.

Under lektionerna visar du att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet, och kan resonera om och hur lagar, regler och normer samt om hur rättsliga processer fungerar.

Genom att svara på frågor både muntligt och skriftligt fördjupas dina kunskaper för arbetsområdet.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper i en skriftlig uppgift, i uppspelningen av en rättegång och i olika uppgifter under lektionerna.

Reflektion

Hur fungerade samarbetet i gruppen?

Är detta ett arbetssätt som du kan tänka dig att göra fler gånger? Motivera!

Matriser

Sh
Lag och rätt åk6 FS

Samhällskunskap

 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rättsliga strukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Du har baskunskaper om lagar och hur rättsliga processer fungerar i samhället
Du har goda kunskaper om lagar och hur rättsliga processer fungerar i samhället
Du har mycket goda kunskaper om lagar och hur rättsliga processer fungerar i samhället
Begrepp
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan i huvudsak använda viktiga begrepp i arbetsområdet.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga begrepp i arbetsområdet.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga begrepp i arbetsområdet.
Påverka lagar och regler
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur du och andra människor i samhället kan påverka regler och lagar i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur du och andra människor i samhället kan påverka regler och lagar i Sverige.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur du och andra människor i samhället kan påverka regler och lagar i Sverige.
Hur lagar skapas
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du har baskunskaper om hur lagar skapas och beskriver på ett enkelt sätt hur lagarna kan påverka människor i samhället.
Du har goda kunskaper om hur lagar skapas och beskriver på ett utvecklat sätt hur lagarna kan påverka människor i samhället.
Du har mycket goda kunskaper om hur lagar skapas och beskriver på ett välutvecklat sätt hur lagarna kan påverka människor i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: