Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 5,5 Beräkningar decimaltal och problemlösning

Skapad 2018-11-02 15:24 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 5 Matematik
Matematik är livet....

Innehåll

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Förväntat resultat:

 • Använder huvudräkning med tal i decimalform
 • Överslagsräknar med tal i decimalform
 • Använder skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • Använder olika problemlösningsmetoder
 • Formulerar egna problem
 • Behärskar bereppen: överslagsräkning, division, multiplikation, addition, problemlösningsmetoder, ungefär lika med, subtraktion

Undervisning/arbetsformer:

 • Området är indelat i 3 olika grundkurser som inleds med gemensam/individuell genomgång.
 • Därefter färdighetstränar du, skriftligt, digitalt, muntligt eller genom annan aktivitet. Varje kurs avslutas med träning av de olika förmågorna, i mindre grupp.
 • Mattekoll: vi checkar av hur du upplever att du behärskar området.
 • Efter mattekollen, bestämmer du och läraren, om du arbetar vidare med “fördjupning” eller “träna mera”.
 • Sammanfattning av området och de olika begreppen.
 • Examinationsuppgift
 • Träna mer eller fördjupning

Examinationsuppgift:

Examinationsuppgift med liknande frågor som:

 

1  Beräkna

a)  0,9 + 0,7=       b) 0,17 + 0,05=          

c) 0,14 - 0,13=              d) 4,5 - 0,9=

 

Lös uppgifterna med uppställning.

2 a)  8,49 + 1,46=           b) 50,67 - 16.48=           c) 447,2 - 58,6=

 

3 a) 8 • 53,1=                b) 4 • 8,94=                c) =

 

4 Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.

a) 8 x 2,76 = 2208

 

b) 4 x 673,9 = 26956

 

c)   

 

d)

 

5 En blomma kostar 7,95 kr. Ungefär hur mycket kostar 3 blommor?

 

 

6 a) Lars och Lena har tillsammans  250 kr. Lena har fyra gånger så mycket pengar som Lars. Hur mycket pengar har Lena?

b) Hitta på ett eget liknande problem och lös det.

 

 

 

 

                                      

7 Det springer ett antal myror på stenen. Ytterligare 8 myror kommer dit.

Hälften springer iväg och då är det 10 myror kvar. Hur många myror var det på stenen från början?

 

Bedömning

Bedömning sker av examinationsuppgift (se bedömningsmall) samt i det dagliga arbetet på lektionerna och i muntliga diskussioner och resonemang. Vid behov kan kunskaper även bedömas vid andra, överenskomna tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
5 Bedömning 5 Beräkningar decimaltal och problemlösningar

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. .
Påbörjar lösningen. Redovisar fungerande metod för någon delberäkning. 5, 6a, 6b 6b, 7
Redovisar fungerande metoder för alla delberäkningar samt löser problemet med korrekt svar. 7
Ny aspekt
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats. Reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Till exempel Gör en överslagsberäkning och välj av produkterna: 0,7 70 7000 7 7x9,83 ≈ 4a, 4b, 4c, 4d
Begrepp
Visar, använder och förstår de matematiska begreppen som hör till kapitlet.
Till exempel: överslagsräkning, division, multiplikation, addition, problemlösningsmetoder, ungefär lika med, subtraktion extra uppgift
Begrepp
Förstår restens innebörd vid division, minnessiffra
Till exempel 324/3= 3a
Metod
Använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning. Använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform. Väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer.
Till exempel metoder för addition, subtraktion, division och multiplikation med decimal tal. 36,2+8,73= 74,3-48,2= 653,7x9= 67,9/3= la, lb, lc, ld, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 5
Metod
Använder likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar.
la, lb, lc, ld, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4, 5
Metod
Tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck. Formulerar egna problemlösningsuppgifter.
Till exempel skapar frågeställningar som liknar givna exempel. 36/4= 9 Kalle och hans 3 kompisar skall dela på 36 karameller, hur många får de var? 5, 6b
Till exempel skapar egna frågeställningar/problem som går att lösa och löser dem. 6b
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: